Nieruchomości Poznań

Wyselekcjonowane oferty nieruchomości z rynku wielkopolskiego

Galactica

1. O co chodzi w oprogramowaniu do jakości w obszarze procesów i dokumentacji?
Odp. Jak wiadomo, każdy dokument jest istotny i musi być przechowywany w odpowiednim miejscu. Oprogramowanie Hydra do jakości posiada katalog dokumentów, który pozwala na ich zarządzanie, dzięki specjalnym teczkom. Każdy dokument dzięki temu może być przypisany do wielu teczek. Dowolny dokument może mieć załączonych kilka plików i każdy z nich może mieć status aktywny bądź archiwalny i dzięki temu w metryce dokumentu mogą być zebrane wszystkie jego wersje, np. dwie aktualne, a cała reszta archiwalne. Pliki te mogą być wyszukiwane po zawartości za pomocą wyszukiwarki wkomponowanej w program do dokumentacji. Metryka dokumentu może zawierać indywidualne dane opisujące dokument dla danego przedsiębiorstwa. Każdy dokument w swojej metryce ma zatwierdzonych użytkowników z uprawnieniami. Fajną funkcją oprogramowania do ISO jest lista przeglądu dokumentów, która uproszcza nadzór nad przeglądem dokumentacji. Lista ta pozwala powiadomić właściwe jednostki o konieczności zapoznania się z nowymi wersjami dokumentacji.

2. Jak zbudowane jest oprogramowanie Galactica Taurus?
Dzięki swojej budowie oprogramowanie Galactica Taurus posiada szeroką funkcjonalność umożliwiającą kompleksową realizację procesu nadzoru nad infrastrukturą techniczną przedsiębiorstwa. W zależności od obszaru wdrożenia systemu, dostępnych jest kilka wariantów funkcjonalnych, których zastosowanie i użycie ustalane jest w procesie wdrożenia oprogramowania. Do głównych elementów systemu należy m.in.: baza narzędzi/obiektów, co daje możliwość wprowadzenia i edycji bazy danych narzędzi i innych obiektów. Kolejnym z elementów oprogramowania Galactica Taurus są pomiary i sprawdzenia, ponieważ w procesie nadzoru dla wybranych obiektów możliwa jest ewidencja wyników okresowych pomiarów sprawdzających. Wypożyczalnia zaś to prowadzenie rejestru wypożyczeń i zwrotów narzędzi z magazynu przez pracowników. Kolejny z elementów oprogramowania Galactica Taurus to struktura obiektów tzn. podział i klasyfikacja obiektów wg dowolnej hierarchii rodzajowej lub lokalizacyjnej. Element magazyny to prowadzenie magazynów wg kartotek narzędzi i obiektów, generowanie dokumentów magazynowych, prowadzenie stanów narzędzi z monitoringiem, stanów minimalnych i maksymalnych. Element oprogramowania Galactica Taurus zwany nadzory to ewidencja i planowanie zdarzeń nadzoru nad obiektami np. legalizacje, sprawdzenie, itp. Pozostałe elementy systemu Galactica Taurus to m.in.: role i uprawnienia, etykiety kodów kreskowych, raporty i zestawienia, serwis i eksploatacja, koszty eksploatacyjne, przebiegi.
Więcej informacji na stronie internetowej Galactica: https://taurus.galactica.pl/


Dodaj komentarz