Nieruchomości Poznań

Wyselekcjonowane oferty nieruchomości z rynku wielkopolskiego

DziaLka do nabycia w miejscowości Marki o powierzchni 31530.00m2

DziaLka na sprzedaz Marki ObiszowDla obszaru brak jest miejscowego planu zagospodarowania terenu. Wspomniane sieci mają również za zadanie obsługiwać pozostałe dwa tereny inwestycyjne. Dla tego kompleksu została przygotowana koncepcja przewidująca szansa budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań na poziomie 7120m2. W ramach transakcji istnieje szansa przepisania na nowego inwestora również pozwoleń na budowę sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej a także deszczowej do kompleksu promiennej a także. 3) promienna iii – działki o łącznej powierzchnia 6887m2. 1) promienna oraz – działki o łącznej powierzchni 13851m2 przeznaczone w m. Konieczność uzyskania decyzji o warunkach zabudowy. Dla wszystkich działek w kompleksie prowadzone są księgi wieczyste. Dla działek prowadzone są księgi wieczyste. Promiennej oraz obok administracyjnej granicy z dzielnicą warszawa białołęka. W skład nieruchomości wchodzą trzy kompleksy działek a także tak:. 2) promienna ii – działki o łącznej powierzchni 10792m2, objęte tym samem planem miejscowym „marki viii” przewidującym zabudowę wielorodzinną z możliwością zainwestowania do 70% powierzchnia działek a także wysokości zabudowy do 3 kondygnacji. Na powyższy kompleks zostały wydane trzy prawomocne decyzje o pozwoleniu na budowę przewidujące opcja budowy zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi o łącznej powierzchni użytkowej mieszkań na poziomie 6994m2. Działki mają również zagwarantowaną opcja przyłączenia do sieci elektro-energetycznej a także gazowej. Miasta marki „marki viii” pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z możliwością zainwestowania do 70% powierzchnia działek (30% powierzchnia biologicznie czynnej) a także wysokości zabudowy do 3 kondygnacji. Przedmiotem oferty jest nieruchomość gruntowa łącznej o powierzchni 31530m2 (składająca się z 10 działek ewidencyjnych) leżąca w południowo-zachodniej części miasta marki w rejonie ul. Sprzedający dopuszcza opcja prowadzenia rozmów o sprzedaży całego kompleksu jednemu inwestorowi jak również sprzedaży poszczególnych 3 etapów osobno z zachowaniem jednak projektowanego układu drogowego dla całego kompleksu. Z uwagi na otoczenie opcja uzyskania decyzji zarówno pod zabudowę jednorodzinną a także wielorodzinną niską.

Tags: , , ,


Dodaj komentarz