Nieruchomości Poznań

Wyselekcjonowane oferty nieruchomości z rynku wielkopolskiego

DziaLka do nabycia w miejscowości Wisznia Mała o powierzchni 1485.00m2

DziaLka na sprzedaz Wisznia_Mala PrzedmoscieŚliczna działka w szymanowie , w jego pólnocnej części. Dopuszcza się zabudowę maksymalnie 30 % powierzchni działki;. Działki z mpzp – uchwała nr iv/xi/53/03 rady gminy wisznia mała z dnia 30 czerwca 2003r. Ustala się nieprzekraczalne linie zabudowy w odległości 6m od linii rozgraniczającej terenów komunikacji publicznej a także wewnętrznej;. Budynki mieszkalne: jednorodzinne w układzie wolnostojącym a także bliźniaczym;. Wysokość nowych budynków pomocniczych: jedna kondygnacja, jednak nie więcej niż 6m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu;. Zasady a także standardy urządzania terenu:. Tereny niezalewowe, w sąsiedztwie nowe wyglądające korzystnie domy. Wysokość nowych budynków mieszkalnych: maksymalnie dwie kondygnacje (w tym jedna jako poddasze użytkowe), jednak nie więcej niż 10m liczone od naturalnej powierzchni gruntu do kalenicy dachu;. Miejsca postojowe dla wszystkich pojazdów właściciela na posesji własnej, w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej właściciel daje miejsca postojowe również dla klientów;. Dachy budynków mieszkalnych dwu- lub wielospadowe o symetrycznych połaciach (kąt nachylenia 35º – 45º), kryte dachówką ceramiczną lub pokryciem dachówkopodobnym;.

Tags: , , ,


Dodaj komentarz