Nieruchomości Poznań

Wyselekcjonowane oferty nieruchomości z rynku wielkopolskiego

DziaLka do nabycia w miejscowości Władysławów o powierzchni 1203.00m2

DziaLka na sprzedaz Wladyslawow Konradow180cm z zachowaniem minimalnego prześwitu 50%

6. Wody opadowe należy odprowadzać na własny teren

5. Plan dopuszcza budowe odrębnego budynku gospodarczego, garażowego itp. Do maksymalnej powierzchni zabudowy 40m2. Działka rolna w okolicy nowych domów, 25km od warszawy. Warunki zabudowy wynikające z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego:

1. Ogrodzenie od ulicy wymaga zgłoszenia a także należy je usytuować w docelowej linii rozgraniczającej jako ażurowe, do wys. Zaleca się stosowanie dachów wysokich

4. Maksymalna wysokość budynków do 2,5 kondygnacji (10m wysokości całkowitej liczonej od poziomu terenu do kalenicy)

3.

Tags: , , ,


Dodaj komentarz