Nieruchomości Poznań

Wyselekcjonowane oferty nieruchomości z rynku wielkopolskiego

DziaLka do sprzedania w miejscowości Klembów o powierzchni 924.00m2

DziaLka na sprzedaz Klembow RasztowW północno – zachodniej oraz południowo – wschodniej części gminę przecina układ komunikacyjny. Ilość kondygnacji naziemnych zabudowy usługowej wolnostojącej, garażowej a także gospodarczej – dwie;
– min. Powierzchnia czynna biologicznie – 60% powierzchni działki budowlanej lub terenu inwestycji;
– max. Dojazd do nieruchomości prowadzi droga lokalną od drogi wojewódzkiej łączącej radzymin z wołominem (niespełna 500 m). Na terenie plan miejscowy dopuszcza się realizację: budynków mieszkalnych wolnostojących, bliźniaczych oraz szeregowych, budynków usługowych wolnostojących lub wbudowanych w budynek mieszkalny, garaży, budynków gospodarczych jako obiektów wolnostojących lub wbudowanych w budynek przeznaczenia podstawowego o charakterze architektury dostosowanej do tego budynku, obiektów małej architektury, altan, wiat, zadaszeń itp. Gmina klembów pod względem komunikacyjnym ma korzystną lokalizację pomiędzy radzyminem a także wołominem. , zgodnie z przepisami odrębnymi, urządzeń rekreacyjnych związanych z przeznaczeniem terenu;
-dopuszczalna wysokość zabudowy do 12 m nad poziomem terenu;
– dopuszczalna wysokość zabudowy usługowej wolnostojącej, garażowej, gospodarczej do 6 m nad poziomem terenu;
-max. Wskaźnik intensywności zabudowy – 0,8;
– dopuszczalna wysokość ogrodzenia – 1m. Ilość kondygnacji naziemnych zabudowy mieszkaniowej – trzy w tym ostatnia poddaszowa;
– max. Bliskość warszawy a także powiązania drogowe a także kolejowe pozwalają na wygodne a także szybkie przemieszczanie a także nie stwarzają istotnych trudności w zakresie transportu. Zapraszam wołomiński/klembów/rasztów.

Tags: , , ,


Dodaj komentarz