Nieruchomości Poznań

Wyselekcjonowane oferty nieruchomości z rynku wielkopolskiego

DziaLka do zbycia w miejscowości Warszawa o powierzchni 500.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa BielanyAktualnie zabudowana drewnianym otynkowanym budynkiem przeznaczonym do rozbiórki oraz murowanym budynkiem garażowym. B) maksymalna wysokość budynku do najwyżej położonej krawędzi dachu – 8,5m,. – dopuszczenie rozbudowy, przebudowy lub wymiany budynku funkcji podstawowej pod następującymi warunkami:. Jedyna taka oferta na rynku! piękna posesja w unikatowej lokalizacji: w sercu zabytkowych willowych starych bielan, na terenie objętym ochroną konserwatorską. – maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowanej – 40%. – minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej: 35% działki. C) maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych – 2,. – obowiązują linie zabudowy wyznaczone na rysunku planu;. Jest studium optymalnej zabudowy parceli na obrysie starego budynku. Narożna, kwadratowa (na skrzyżowaniu dwóch zacisznych uliczek) ogrodzona, porośnięta starymi drzewami. A) usytuowanie budynku w układzie zabudowy wolnostojącej z zachowaniem odległości min. 4m od bocznych oraz tylnych granic działki. – zakaz zmian istniejącego układu działek, w tym przekształceń prowadzących do wydzielania nowych działek z przeznaczeniem pod zabudowę a także łączenia działek w celu budowy jednego budynku na powstałej w ten sposób działce;. Mpzp dla tego terenu przewiduje:. – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna oraz wielorodzinna z budynkami zawierającymi 3-5 lokali mieszkalnych;.

Tags: , , ,


Dodaj komentarz