Nieruchomości Poznań

Wyselekcjonowane oferty nieruchomości z rynku wielkopolskiego

DziaLka na sprzedaż w miejscowości Warszawa o powierzchni 2221.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa Mokotow– usługi a także skład na terenach w strefie uciązliwości trasy siekierkowskiej. (przeznaczenie pod mieszkalnictwo z towarzyszeniem usług oraz składów). Minimalny procent powierzchni biologicznie czynnej – 50 % ( mozliwość zmiany wg. Niektóre inne ustalenia planu:. – dopuszczona zabudowa mieszkaniowa na terenie uciążliwości trasy siekierkowskiej pod warunkiem stosowania zabezpieczeń przeciw-hałasowych. Intensywność zabudowy : – dla mieszkalnictwa jednorodzinnego w granicach 0,35 – 0,65,. ) zlokalizowana na mokotowie siekierki ( istnieje szansa podziału na mniejsze lub scalieniaz sąsiednią działką a także podziału). Z wyjatkiem działek już zagospodarowanych. Nieprzekraczalna wysokość zabudowy – od 10 do do 12 m ;. Dla zabudowy bliźniaczej – 400m2. Działka położony częściowo w strefie oddziaływania trasy siekierkowskiej. Dla zabudowy szeregowej – 250 m2. Nieruchomość jest mieszcząca się na terenie objętym planem zagospodarowania przestrzennego – działka zawiera symbol 15 m,u, s. Doprowadzenie do działi kanalizacji oraz gazociągu jest planowane na 2013 r. Plan ustala w zakresie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej minimalne wielkości działek:. Kanalizacja oraz gazociąg jest w odległości 500m od granicy działki. Dla zabudowy wolnostojacej- 600m2. Media : na działce jesti prąd oraz woda. Działka w porównaniu z innymi w tym rejonie posiada atrakcyjna cenę. Linie zabudowy – nieprzekraczalne 5 m od linii rozgraniczającej ;.

Tags: , , ,


Dodaj komentarz