Nieruchomości Poznań

Wyselekcjonowane oferty nieruchomości z rynku wielkopolskiego

Nowy Targ

Obiekt do zakupu w miejscowości Nowy Targ o powierzchni 680.00m2

  powierzchnia zabudowy:  , powierzchnia terenów utwardzonych / drogi dojazdowe , miejsca parkingowe, place manewrowe/:  powierzchnia terenów zielonych /trawniki/: 879. Teren przeznaczony na usługi o charakterze komercyjnym. W bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się sieci: kanalizacyjna, elektryczna średniego napięcia, teletechniczna a także gazowa, planowana jest studnia głębinowa stanowiąca ujęcie wody dla przyszłej inwestycji. Działka inwestycyjna w nowym […]

Tags: , , ,

Posted in Nieruchomości | No Comments »