Nieruchomości Poznań

Wyselekcjonowane oferty nieruchomości z rynku wielkopolskiego

Olsztyn

Obiekt do zakupu w miejscowości Olsztyn o powierzchni 2300.00m2

Plan przestrzennego zagospodarowania przewiduje :przeznaczenie podstawowe usługowo-handlowe, magazynowe oraz hurtowe, przeznaczenie uzupełniające -funkcja gastronomiczna, hotelowa oraz mieszkalna. Oczyszczenie kratek wentylacyjnych oraz wymiana na nowe uszkodzonych. Istniejące balkony na elewacji południowo- zachodniej należy zdemontować ze względu na zły stan techniczny. W środkowej części elewacji przewiduje się budowę tarasu. Wylewka betonowa ze spadkiem 2%. Wymiana obróbek blacharskich- […]

Tags: , , ,

Posted in Nieruchomości | No Comments »