Nieruchomości Poznań

Wyselekcjonowane oferty nieruchomości z rynku wielkopolskiego

DziaLka do sprzedania w miejscowości Warszawa o powierzchni 1200.00m2

DziaLka na sprzedaz Warszawa TrzmielowPILNA SPRZEDAŻ.
Do sprzedania przeznaczone są 2 identyczne działki, położone obok siebie w luźnej zabudowie.
Każda działka od frontu ma 30m – głębokości 40m. Obie od frontu mają 60m.
Obecnie na tym terenie nie ma obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, zostało opracowane studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, z którego wynika, że teren zostanie przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe i usługi I stopnia (nieuciążliwe). Minimalny udział powierzchni biologicznie czynnej 60%, do 12 m wysokości.
W odległości 1 km planowana jest trasa Mostu Południowego oraz 1,5km do Czerniakowskiej Bis. Wszystkie media w ulicy przy działce, zaś kanalizacja 150m.
W biurze dostępny wypis ze studium.
W 2006 roku podjęto uchwałę Rady Gminy Wilanów nr 15 o przystąpieniu do opracowywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Przewidywane wyłożenie planu – czerwiec 2010roku.

Tags: , , ,


Dodaj komentarz